Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2017


ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη του 35ου Πανελληνίου Ομαδικού Κυπέλλου 2017 (Αρ. Πρωτ. 98254/06-2-2017), η ΤΕΣΣΘ προκηρύσσει το Περιφερειακό Ομαδικό Κύπελλο Θεσσαλίας για το 2017.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Οι σύλλογοι που δικαιούνται να λάβουν μέρος είναι όσοι εδρεύουν στη Θεσσαλία.

2.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής με τις υπογραφές των αρμοδίων και τη σφραγίδα του σωματείου, πρέπει να αποσταλούν στην ΤΕΣΣΘ μέχρι και τις 05/5/2017 στο mail:
tessthchess@gmail.com. Η δήλωση συμμετοχής ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

3.1 Οι αγώνες γίνονται με απλό σύστημα νοκ – άουτ και η νικήτρια ομάδα κάθε αγώνα προκρίνεται στον επόμενο γύρο. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των γηπεδούχων, ενώ η τελική φάση των τεσσάρων (φάιναλ φορ) θα διεξαχθεί σε κοινή έδρα (θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση).

3.2 Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης για κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 30 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον από την 1η κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής-στρια, παίρνει ακόμη 30’’ χρόνο σκέψης. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. Σκακιστής που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 1 ώρας από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται.(άρθρο 6.7 FIDE Laws of Chess).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΓΥΡΟΣ       ΗΜΕΡΑ     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ         ΩΡΑ

1ος γύρος:  Κυριακή       14/5/2017           11:00 π.μ.

Ημιτελικοί:   Κυριακή       21/5/2017           11:00 π.μ.

Τελικοί:        Κυριακή        21/5/2017          16:00 π.μ.

Μεταβολή του προγράμματος δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν για κανένα λόγο. Οποιαδήποτε αίτηση για αναβολή αγώνα και εφόσον είναι εφικτή, θα εξετάζεται από το Δ.Σ. της ΤΕΣΣΘ, η οποία έχει το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος. Εφόσον οι συμμετέχοντες σύλλογοι είναι περισσότεροι των οκτώ (8), θα διεξαχθεί προκριματικός γύρος σε ημερομηνία προγενέστερη του 1ου γύρου.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ

5.1 Η σύνθεση των ομάδων είναι τετραμελής. Κάθε σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει με οποιαδήποτε σειρά 4 σκακιστές ανεξάρτητα από δυναμικότητα, φύλλο και ηλικία. Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας θεωρημένο το οποίο θα προσκομίζεται στο διαιτητή της συνάντησης πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής ελέγχει σχολαστικά την εγκυρότητα και πληρότητα του Δ.Α.Τ. και Υγείας κάθε αθλητή. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών που δεν θα προσκομίσουν έγκυρο Δ.Α.Τ. και Υγείας πριν από την έναρξη των αγώνων.

5.2 Όλα τα σωματεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν αλλοδαπό σκακιστή, η δήλωση του οποίου θα πρέπει να γίνει έως την 08-5-2017.

5.3 Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. της 8-7-2000 ορίζονται παράβολα συμμετοχής ανά αγωνιστική περίοδο, για τους αλλοδαπούς σκακιστές που υπάγονται στην παραπάνω παράγραφο σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο βαθμό αξιολόγησής τους στους διεθνείς πίνακες της FIDE ως εξής:
ΕΛΟ FIDE ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Μέχρι 2400 90€
2401-2500 120€
2501-2600 150€
2601-2700 180€
2701 και άνω 210€
Του παραπάνω παράβολου εξαιρούνται οι αλλοδαποί που σύμφωνα με τους πίνακες της FIDE ανήκουν στη δύναμη της ΕΣΟ και αγωνίζονται με την ελληνική σημαία

ΧΡΩΜΑΤΑ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

6.1 Η ομάδα που παίζει ‘’εντός έδρας’’ έχει τα λευκά στην 1η και στην 3η σκακιέρα και η ομάδα ‘’εκτός έδρας’’ έχει τα λευκά στην 2η και στην 4η σκακιέρα αντίστοιχα.

6.2 Στον 1ο γύρο οι ομάδες ‘’εντός έδρας’’ καθορίζονται με κλήρωση. Στους επόμενους γύρους ακολουθείται διαδικασία εξισορρόπησης χρωμάτων στην 1η σκακιέρα όπως στο Ελβετικό σύστημα. Σε περίπτωση ίδιας διαδοχής χρωμάτων διενεργείται κλήρωση.

ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ

Σε κάθε συνάντηση η ομάδα ορίζει έναν «Αρχηγό Ομάδας», που μπορεί να είναι και ένας από τους αγωνιζόμενους παίκτες της, ο οποίος 30 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα παραδίνει γραπτά τη σύνθεση της ομάδας του στο διαιτητή της συνάντησης. Η σύνθεση που έχει παραδοθεί δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ

8.1 Για κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με 1 πόντο, η ήττα με 0 πόντους, ενώ στην ισοπαλία οι αντίπαλοι παίρνουν από μισό (0,5) πόντο. Για κάθε ήττα χωρίς αγώνα αφαιρείται μισός πόντος (-0,5) μέχρι να μηδενιστούν όλοι οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν (όχι αρνητικοί πόντοι). Το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης καθορίζεται από το σύνολο των πόντων που κατακτούν οι σκακιστές των σωματείων. Νίκη χωρίς αγώνα (α.α.) βαθμολογείται με 3,5 πόντους (σκορ 3,5-0)

8.2 Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, νικήτρια θεωρείται η ομάδα που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες με το «κριτήριο Βερολίνου», δηλαδή η νίκη στην 1η σκακιέρα δίνει 4 μονάδες, νίκη στη 2η σκακιέρα δίνει 3 μονάδες, νίκη στην 3η σκακιέρα δίνει 2 μονάδες και νίκη στην 4η σκακιέρα δίνει 1 μονάδα. Οι ισόπαλες σκακιέρες δεν λαμβάνονται υπόψη. Αν και με την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού παραμένει ισόπαλο αποτέλεσμα νικήτρια θεωρείται η ομάδα που έπαιξε με τα μαύρα στην 1η σκακιέρα.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

9.1 Κάθε συνάντηση καλύπτεται υποχρεωτικά από διαιτητή που είναι καταχωρημένος στον Πίνακα Ορισμού Διαιτητών της Κ.Ε.Δ..

9.2 Το συνολικό κόστος της διαιτησίας κάθε συνάντησης καλύπτεται από το σωματείο – έδρα και περιλαμβάνει την αμοιβή του διαιτητή (15€ για τη συνάντηση) + τα πιθανά οδοιπορικά (που θα είναι η αξία των εισιτηρίων).

9.3 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται συνάντηση χωρίς την παρουσία διαιτητή.

9.4 Ο διαιτητής ενημερώνει αμέσως τον Επικεφαλής Διαιτητή καθώς και την Γραμματεία της ΤΕΣΣΘ για το αποτέλεσμα της συνάντησης και φροντίζει για την κοινοποίηση το αργότερο εντός 48 ωρών του φύλλου αγώνα και των εντύπων σύνθεσης της συνάντησης.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

10.1 Ενάντια σε απόφαση του διαιτητή ασκείται ένσταση σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων και τα άρθρα 1.26 μέχρι 1.28 του Κανονισμού Αγώνων της ΕΣΟ.

10.2 Οι ενστάσεις υποβάλλονται ΕΓΓΡΑΦΩΣ στο διευθυντή αγώνων μαζί με παράβολο 90 ευρώ. Για να είναι έγκυρη η ένσταση πρέπει να έχει γραφτεί σχετική παρατήρηση στο φύλλο αγώνα με τις απαντήσεις του διαιτητή και του αρχηγού της άλλης ομάδας.

10.3 Αρμόδια για την εκδίκαση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της Τ.Ε.Σ.Σ.Θ. της οποίας η απόφαση θεωρείται τελεσίδικη.

10.4 Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Διευθυντής Αγώνων: Δερέκας Δημοσθένης.

Επικεφαλής Διαιτητής: Τοζάρος Χρήστος.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ

12.1 Στην πρώτη ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο ενώ παράλληλα αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα μπαράζ της 28/5/2017 με την νικήτρια ομάδα της ΤΕΣΣ Στερεάς Ελλάδας, διεκδικώντας την πρόκριση στην τελική φάση του κυπέλλου (final 8) που θα διεξαχθεί στις 1 και 2 Ιουλίου 2017.

12.2 Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στα μπαράζ της νικήτριας ομάδας, η αναπλήρωση θα γίνει από τη φιναλίστ ομάδα του τελικού, εφόσον το επιθυμεί.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και στους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ αποφασίζει η Διεύθυνση Αγώνων.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΖΑΡΟΣ                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σκακιστικό σας σχόλιο (Να είναι όσο το δυνατόν κόσμιο)

  GM's Understanding - bonus-cover 2