Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

1ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Σάββατο 17 Ιουνίου 2017


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Διοργανωτές:
Το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Θρακομακεδόνων διοργανώνουν το 1ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού Θρακομακεδόνων.

Οργανωτική Επιτροπή: 
-Πέτρος Κανελλόπουλος
-Μιχάλης Μαρσέλος
-Μελίνα Παπαθεοδώρου
-Γιώτα Σουλακέλη
Διεύθυνση Αγώνων:
Διευθύντρια Αγώνων ορίζεται η κα Σερετάκη Κωνσταντίνα.
Χώρος και Ημερομηνίες Αγώνων: 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017, στο 1ο Δημοτικό σχολείο Θρακομακεδόνων.
Δικαίωμα Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων των Θρακομακεδόνων, καθώς και οι μαθητές και μαθήτριες κάτοικοι των θρακομακεδόνων.
Δηλώσεις συμμετοχής: 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως και την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 στο skakithrakomakedones@gmail.com δηλώνοντας:
Ονοματεπώνυμο, Σχολείο, Τάξη, τηλέφωνο και Αρ. Δελτίου Ε.Σ.Ο. εφόσον είναι εγγεγραμμένος/η σε σκακιστικό σύλλογο.
Πληροφορίες-διευκρινήσεις σχετικά με τις συμμετοχές στο τηλέφωνο 6972571596 Σερετάκη Ντίνα .
Ώρα προσέλευσης: 
Η ώρα προσέλευσης και επιβεβαίωσης συμμετοχής 16.00΄μέχρι 16.30΄ .
Όσοι προσέλθουν μετά τις 16.30΄ θα αγωνιστούν από το 2ο γύρο.
Ώρα Έναρξης: 17:00 .
Σύστημα Αγώνων:
Οι μαθητές και μαθήτριες θα αγωνιστούν σε ένα όμιλο για κάθε τάξη, με Ελβετικό Σύστημα πέντε (5) γύρων. 
Σε περίπτωση συμμετοχής λιγότερων των 10 μαθητών σε μία τάξη θα συγχωνευτεί με την αμέσως επόμενη ή προηγούμενη τάξη.
Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής 11 κατηγορίες: 
Μαθητές - Μαθήτριες Νηπιαγωγείων 
Μαθητές - Μαθήτριες Α' Τάξης Δημοτικού 
Μαθητές - Μαθήτριες Β' Τάξης Δημοτικού 
Μαθητές - Μαθήτριες Γ' Τάξης Δημοτικού 
Μαθητές - Μαθήτριες Δ' Τάξης Δημοτικού 
Μαθητές - Μαθήτριες Ε' Τάξης Δημοτικού 
Μαθητές - Μαθήτριες ΣΤ' Τάξης Δημοτικού 
Μαθητές - Μαθήτριες Α' Τάξης Γυμνασίου 
Μαθητές - Μαθήτριες Β' Τάξης Γυμνασίου 
Μαθητές - Μαθήτριες Γ' Τάξης Γυμνασίου 
Μαθητές - Μαθήτριες Λυκείου
Αρχική κατάταξη: 
Η αρχική κατάταξη θα γίνει: 
1) στις κατηγορίες Νηπιαγωγείων, Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Δημοτικών κατά αλφαβητική σειρά 
2) στις κατηγορίες Ε΄ ΣΤ΄ Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με τα εθνικά ΕΛΟ και εν συνεχεία με αλφαβητική σειρά για όσους και όσες δεν έχουν ΕΛΟ.
Χρόνος Σκέψης:
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 15' για κάθε παίκτη για ολόκληρη την παρτίδα. Χρονόμετρα για όλους τους ομίλους, θα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που κάποιες παρτίδες δε θα έχουν τελειώσει μετά από 20' από την έναρξη του συγκεκριμένου γύρου. Στις περιπτώσεις αυτές θα χρησιμοποιείται σκακιστικό χρονόμετρο µε χρόνο σκέψης 5' για κάθε παίκτη. Διευκρινίζεται ότι στους αγώνες ισχύουν οι κανόνες του Γρήγορου Σκακιού (ΡΑΠΙΝΤ)
Κριτήρια Άρσης Ισοβαθμίας:
Θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια κατά σειρά: 
1. Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους) 
2. Κριτήριο Μπούχολτς (βαθμοί αντιπάλων)
3. Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας
Κανονισμοί Αγώνων:
Θα ισχύσουν οι Κανονισμοί της Ε.Σ.Ο.
Διαιτησία – Ενστάσεις:
Επικεφαλής Διαιτητής ορίζεται η Διεθνής Διαιτητής κα Καράλη Τάνια. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή.
Απονομές – Βραβεύσεις: 
Θα απονεμηθούν μετάλλια στον 1ο 2ο και 3ο και το 1ο κορίτσι κάθε τάξης.
Η απονομή των επάθλων θα γίνει κατά την τελετή λήξης που θα γίνει αμέσως μετά την λήξη των αγώνων.
Διάφορα: 
Επισημαίνονται τα εξής:
Με την άφιξη των μαθητών και συνοδών στο χώρο των αγώνων θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή των συμπληρώνοντας ένα έντυπο το οποίο θα το παραδίδουν στην γραμματεία. 
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους Κανονισμούς της FIDE και της Ε.Σ.Ο καθώς και για κάθε έκτακτο περιστατικό, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Διεύθυνση των Αγώνων και ο επικεφαλής Διαιτητής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου